Smart bruk av betong-data med Elop

Slike tilstandsdata vil gjøre det enklere å drive preventivt vedlikehold og planlegge fremtidige investeringsbehov. Forlenget levetid på kritisk infrastruktur bidrar positivt til miljøet, reduserer samfunnskostnader og kan potensielt spare liv.

Stort behov for vedlikehold

Det er i dag et etterslep på vedlikehold av betong verden over. Dette kan i verste fall få fatale konsekvenser, som vi fikk bevitne da en bro kollapset i Italia i 2018. En dypere forståelse av den faktiske tilstanden til kritisk infrastruktur kan bidra til optimalisert drift og vedlikehold. Det er denne utfordringen Elop har bestemt seg for å løse.

3D-data hentet fra Elop sin COBRI-skanner, vist i sanntid i et intuitivt brukergrensesnitt, gjør det enklere for operatøren å tolke betongstrukturen og identifisere defekter eller andre svakheter i betongen. Slik kan betong leve lenger, og betong som trenger å skiftes ut blir oppdaget før det får større, alvorlige konsekvenser.

En bærekraftig fremtid med mindre betong

Produksjon av betong står i dag for 8 prosent av verdens CO2-utslipp. Forlenget levetid på betong som allerede er produsert har dermed både økonomiske og miljømessige gevinster.

Smartere vedlikehold

Et mål for Elop er at de skal være et datadrevet selskap som eier, forvalter og analyserer de enorme datamengdene som kan samles inn fra betongkonstruksjoner verden over. For å komme dit, jobber de sammen med vår samarbeidspartner Cognite om å utvikle en skybasert softwareløsning, med bistand fra Itera.

Målet er å kunne utføre inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid på en mer effektiv og smart måte, ved å kombinere data fra skanneren med annen relevant informasjon, som vær, klima og trafikk. Slik kan man se hvordan betong utvikler seg over tid.

Ved å frigjøre og koble sammen industridata fra forskjellige systemer, kan man skape ny innsikt i tillegg til at man kan bruke kunstig intelligens for å optimalisere driften.

Analyseverktøy utviklet av Itera

Itera har bistått Elop i utviklingen av en prototype for et system som samler allerede eksisterende brodata og værdata med data fra COBRI-skanneren. Hovedfokuset har vært å vise potensialet til skanneren ved å bruke dataene i et system som betonginspektører og vedlikeholdsplanleggere kan dra nytte av.

Web-appen bygges på toppen av Cognite Data Fusion (CDF), som gjør det enkelt å hente ut data fra ulike broer og andre konstruksjoner. Ved å bruke Cesium.js, et open source JavaScript-bibliotek, har vi laget et 3D-kart med 3D-modeller av broer. Dette gjør det enkelt å definere hvor tilstanden til betongen er kritisk, slik at man enkelt kan markere hvor på broen en inspeksjon skal gjøres.

På sikt skal all data fra skanneren sendes inn til CDF, og her blir det spennende å se hvordan machine learning kan brukes til å analysere dataene for å gi en prediksjon på betongens tilstand.

 Bjørn Myrvold

Bjørn Myrvold

Salgsdirektør i Itera.