Innsiktsrapport: hva skjer i den norske strømbransjen?

Både Thema Consulting og Itera jobber tungt med rådgivning og markedsanalyser innenfor energisektoren. Når vi samarbeider kan vi gå både bredere og dypere i bransjens dynamikk og utfordringer. Vi kaller det tverrfaglig samarbeid. Rapporten er laget både for energiselskaper og for alle som ønsker å lære om bransjen. Våre ambisjoner for rapporten er høye:

  1. den skal gi bred oversikt over hva som skjer
  2. den skal gi ny innsikt som er relevant for deg som leser
  3. den skal være leseverdig både for nye og etablerte aktører

Rapporten belyser en rekke ulike sider av strømbransjen. Vi ser på priser på strømprodukter og nye produkter, og sammenligner kjøpsløsninger (med kåring av vinnere og tapere). I tillegg går vi i dybden på nye aktører og melder tydelig hva vi mener er bra og dårlig.

Podcast: Lytt til vår nyeste episode om strømbransjen sammen med Thema Consulting

I rapporten gir vi innsikt i markedsutviklingen, digitale løsninger, strukturendringer og sentrale regulatoriske endringer. Kombinasjonen av analyser, eksperter og erfaring rapporten kan tilby er unik og satt sammen for å øke innsikten i bransjen, og dermed gjøre alle i stand til å gjøre en bedre jobb.

Eksempler på utvalgte slides i rapporten

Screenshot 2020-11-02 at 07.47.41

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om rapporten eller få et tilbud!

 

New call-to-action

 Kristian Enger

Kristian Enger

Head of Smart Energy