Itera kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere - klatrer mest blant IT-selskapene

Torsdag 5. november ble Norges 100 mest attraktive arbeidsgivere kåret av Universum, og Itera klatrer kraftig på listene. Plasseringen er basert på Iteras score på spørsmålet "hvem er din drømmearbeidsgiver".

- Utrolig stolt

Konsernsjef Arne Mjøs er stolt over Iteras plassering på årets liste.

- Vi er utrolig stolte. Tradisjonelt sett har vi sett våre beste resultater på Universum-kåringen for studenter. Det at vi i år også klatrer kraftig i målgruppen yrkesaktive er vi veldig fornøyde med. Itera er et selskap med store vekstambisjoner, og det er fint å se at vi har skapt interesse for den spennende reisen vi har foran oss. I tillegg har vi lykkes med å få frem medarbeiderløftet vår - hva det å være ansatt i Itera dypest sett handler om - noe vi oppsummerer med tre enkle ord: People. Passion. Purpose.

Økt kunnskap om Itera som arbeidsgiver

Carlo Durato, Global Account Director i Universum peker på at kunnskapen om og vurderingen av Itera som selskap som har økt det siste året.

- Itera har holdt «kjennskapen» sin nokså stabil og høy blant yrkesaktive de siste årene, mens det er «kunnskapen» som har gått signifikant opp i år. Det er videre gledelig å se at «holdningen» til selskapet har forbedret seg betraktelig i takt med at kunnskapen har gått opp.

Strategisk arbeid har gitt avkastning

Senior Talent Acquisition Advisor i Itera, Mari Cecilie Grotli, trekker frem strategisk og tverrfaglig arbeid som nøkkelen til god «employer branding».

- Dette er utrolig gledelig! Det virker som at folk finner oss relevante for det de gjør, og dermed blir nysgjerrige og bruker tid på å gå i dybden for å finne ut mer om oss. Det at de som tidligere kjente til navnet vårt nå sitter med positiv innsikt i hvem vi er og hva vi gjør ser vi på som veldig verdifullt. Det tverrfaglige samarbeidet mellom marked, rekruttering og kommunikasjon har gitt resultater.

 Mari Cecilie Bjørnstad Grotli

Mari Cecilie Bjørnstad Grotli

Mari Cecilie Bjørnstad Grotli er seniorrådgiver i Iteras HR-avdeling. Hun har ansvar for å rådgi, lede og gjennomføre prosesser innen rekruttering av konsulenter, leder- og nøkkelroller. Hun har bred erfaring fra executive search på tvers av ulike bransjer og bistår i strategiske diskusjoner for utvikling av team og organisasjon. I 2018 var Mari Cecilie med-initiativtager til Employer Branding sammen med et tverrfaglig team, og jobber med kultur- og utviklingstiltak internt og eksternt.